Sơn Hiệu Ứng Bê Tông

Liên hệ

Sơn hiệu ứng bê tông (hay còn gọi là sơn giả bê tông) không phải là sơn nước thông thường. Nó là một loại vữa đặc biệt, được thiết kế để tạo ra vân màu bê tông rất thật. Cấu trúc vật liệu và cách thi công đặc biệt làm cho sơn này trở nên độc đáo và hấp dẫn.